Lietuvos poezijos elitas. Kazys Bradūnas

Mano protėviai šį kampą rinkosi Ir užmigo pilkapiuos ramiai – Mano kraštas – didelis milžinkapis: Panemunės, pajūriai, pašešupiuos. * Dubo kalvos, ežerai užslinko, O tu, dulke protėvių, likai – Ant milžinkapio negriūvantis paminklas – Žiūri saulėn jų vaikų vaikai. K....

Bernardas Brazdžionis, „Šaukiu aš tautą“

Bernardas Brazdžionis, „Šaukiu aš tautą“

Kai ruduo žemę, kai gedulo dangų, Kai raudantį vėją aplinkui regiu, Man šalta ir širdžiai, man šalta ir rankoms, Man liūdna be tėviškės lauko rugių, Be sodo žalių kadagių...   Ar miegat po gruodu, žali želmenėliai, Ar ošiate vėtroj, aukšti ąžuolai? Kaip ankšta,...